Portofólio

Investor

Stavebné a bytové družstvo

Klient

Stavebné a bytové družstvo

Projekt

Zateplenie bytového domu, 14 b.j.

Lokalita

Sv. Jur

Rozsah práce

  • Stavebný dozor

Rok

2014