Spoločnosť cm project, s.r.o. poskytuje služby v oblasti construction managementu a project managementu pri príprave a realizácii projektov pozemných stavieb. Spoločnosť vznikla transformáciou a rozšírením aktivít jej zakladateľov, ktorých dlhoročné skúsenosti pokrývajú segment najmä občianskych a priemyselných stavieb.