Portofólio

Investor

REKU-Slovakia, spol. s r.o.

Klient

REKU-Slovakia, spol. s r.o.

Projekt

Výstavný dvor REKU-Slovakia

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Stavebný dozor 
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia skutočného vyhotovenia
  • Inžinierska činnosť – kolaudácia

Rok

2015-2016