Portofólio

Investor

Klartec, spol. s r.o.

Klient

Klartec, spol. s r.o.

Projekt

Výrobné zariadenie fy. Klartec

Lokalita

Malženice

Rozsah práce

  • Stavebný dozor

Rok

2008