Portofólio

Investor

CS, s.r.o.

Klient

CS, s.r.o.

Projekt

Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre územné konanie
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         

Rok

2017 - 2019