Portofólio

Investor

REKU-Slovakia, spol. s r.o.

Klient

REKU-Slovakia, spol. s r.o.

Projekt

Technológia likvidácie emisií VOC z výroby laminátových bazénov

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Technický dozor investora 

Rok

2020