Portofólio

Investor

ZF Slovakia, a.s.

Klient

ZF Slovakia, a.s.

Projekt

Skladové haly ZF Slovakia, a.s.

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre realizáciu stavby

Rok

2019 - 2021