Portofólio

Pamiatky a múzeá - výročná cena za rok 2012

Investor

Ing. Ľuboš Minarovič - Spiegelsaal

Klient

Ing. Ľuboš Minarovič - Spiegelsaal

Projekt

Rotunda Spiegelsaal, zmena dokončenej stavby, prístavba

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Generálny dodávateľ stavby
  • Stavebný dozor

Rok

2012 - 2014