Portofólio

Investor

A3M Slovakia, s.r.o.

Klient

A3M Slovakia, s.r.o.

Projekt

Rekonštrukcia výrobnej haly – zmena účelu využitia

Lokalita

Cífer

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         
  • Projektová dokumentácia – realizačný projekt
     
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia                         
  • Inžinierska činnosť – kolaudácia 

Rok

2012