Portofólio

Investor

Ministerstvo financií SR

Klient

DILMUN SYSTEM, s.r.o.

Projekt

Rekonštrukcia sociálnych zariadení s rozvodmi IS

Lokalita

Bratislava

Rozsah práce

  • Stavbyvedúci

Rok

2015