Portofólio

Investor

Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.

Klient

Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.

Projekt

Rekonštrukcia časti výrobnej haly K1 a K3

Lokalita

Galanta

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         
  • Projektová dokumentácia – realizačný projekt
     
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia                         
  • Inžinierska činnosť – kolaudácia 
  • Technický dozor investora

Rok

2021 - 2022