Portofólio

Investor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia

Klient

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia

Projekt

Rekonštrukcia a prístavba kostola

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie územného rozhodnutia
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia                         
  • Inžinierska činnosť – kolaudácia
     
  • Technický dozor investora 

Rok

2019 - 2022