Portofólio

Investor

metal design slovakia, a.s.

Klient

CS , s.r.o.

Projekt

Prístavba a prestavba výrobno – skladovacích priestorov

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         
  • Projektová dokumentácia – realizačný projekt

Rok

2014