Portofólio

Investor

MTOP, s.r.o.

Klient

MTOP, s.r.o.

Projekt

Prevádzková budova MTOP

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre územné konanie
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         
  • Projektová dokumentácia – realizačný projekt

Rok

2015