Portofólio

Investor

Stavebné a bytové družstvo

Klient

Stavebné a bytové družstvo

Projekt

Osadenie 47 ks prefabrikovaných lodžií REVITAL SYSTEM a zateplenie bytového domu 48 b.j.

Lokalita

Pezinok

Rozsah práce

  • Stavebný dozor

Rok

2018