Portofólio

Investor

BBM Group, s.r.o.

Klient

BBM Group, s.r.o.

Projekt

Obnova objektu obchodu a služieb

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Stavebný a technický dozor stavby

Rok

2017