Portofólio

Investor

Stavebné a bytové družstvo

Klient

Stavebné a bytové družstvo

Projekt

Obnova BD L. Novomeského

Lokalita

Pezinok

Rozsah práce

  • Stavebný dozor

Rok

2019 - 2020