Portofólio

Investor

DEFEX ftd, s.r.o.

Klient

DEFEX ftd, s.r.o.

Projekt

Nebytová budova - administratíva a sklad

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Technický dozor investora 

Rok

2020 - 2021