Portofólio

Investor

Cech zváračských odborníkov

Klient

Cech zváračských odborníkov

Projekt

NANOMAT Trnava

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – vizualizácie (štúdia) 

Rok

2016