Portofólio

Investor

metal design slovakia, a.s.

Klient

metal design slovakia, a.s.

Projekt

Metal Design - Prístavba skladových a manipulačných priestorov

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre územné konanie
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         
  • Projektová dokumentácia – realizačný projekt

Rok

2016