Portofólio

Zrealizované v štandarde „Správnej výrobnej praxe“

Investor

hameln rds, a.s.

Klient

hameln rds, a.s.

Projekt

Maloobjemová výroba vysokoúčinných API v podmienkach GMP

Lokalita

Modra

Rozsah práce

  • Stavebný dozor
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia
  • Inžinierska činnosť – kolaudácia 

Rok

2012