Portofólio

Investor

Stavebné a bytové družstvo

Klient

Stavebné a bytové družstvo

Projekt

Komplexná obnova bytového domu, 64 b.j.

Lokalita

Pezinok

Rozsah práce

  • Stavebný dozor

Rok

2017