Portofólio

Investor

Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.

Klient

Proteo, spol. s r.o.

Projekt

K3 rozšírenie výroby/SMT - Smart Metal Technológie

Lokalita

Galanta

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie
               
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia 
  • Inžinierska činnosť – kolaudácia 

Rok

2014