Portofólio

Investor

JMT Slovakia, s.r.o.

Klient

Tecton Slovakia, s.r.o.

Projekt

JMT Project Slovakia - fáza 1 a 2

Lokalita

Hlohovec

Rozsah práce

  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia 
  • Inžinierska činnosť - kolaudácia
  • Koordinácia stavby       

Rok

2007 - 2009