Portofólio

Investor

LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o.

Klient

LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o.

Projekt

Jednolieskový hvozd s rekuperátorom

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Technický dozor investora

Rok

2017