Portofólio

Investor

Obec Madunice

Klient

Obec Madunice

Projekt

Hasičská zbrojnica Madunice

Lokalita

Madunice

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre realizáciu stavby
  • Projektová dokumentácia – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Rok

2016 - 2019