Portofólio

Investor

hameln rds, a.s.

Klient

hameln rds, a.s.

Projekt

hameln rds – zmena účelu využitia klinického pracoviska na výdajňu stravy

Lokalita

Modra

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         
  • Projektová dokumentácia – realizačný projekt
  • Technický dozor investora

Rok

2018