Portofólio

Investor

Rehoľa menších bratov Františkánov

Klient

Rehoľa menších bratov Františkánov

Projekt

Františkánsky kláštor Trnava - stavebné úpravy

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – stavebné úpravy        
     
  • Technický dozor investora

Rok

2018