Portofólio

Investor

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Klient

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Projekt

Férová škola

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie         
  • Projektová dokumentácia – realizačný projekt
     
  • Stavebný dozor

Rok

2017 - 2019