Portofólio

Investor

Bytové družstvo

Klient

Bytové družstvo

Projekt

Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií

Lokalita

Bratislava - Petržalka

Rozsah práce

  • Stavebný dozor

Rok

2019