Portofólio

Investor

CNC, a.s.

Klient

yure & aurum real estate, s.r.o.

Projekt

Dátové centrum

Lokalita

Slovenská Nová Ves

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie
     
  • Inžinierska činnosť – zmena územného plánu obce
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie územného rozhodnutia
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia 

Rok

2012 - 2014