Portofólio

Investor

VO HIT Trnava

Klient

VO HIT Trnava

Projekt

Centrum plážových športov

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie
     
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia                         

Rok

2013