Portofólio

Investor

B.A.S.E., s.r.o.

Klient

B.A.S.E., s.r.o.

Projekt

Bytový dom s polyfunkciou - dostavba dvorovej časti H5

Lokalita

Trnava

Rozsah práce

  • Technický dozor investora

Rok

2016 - 2018