Portofólio

Investor

Alu-one Vermögensverwaltungs, s.r.o

Klient

Alu-one Vermögensverwaltungs, s.r.o

Projekt

Alu-one Project – výrobná hala so zázemím

Lokalita

Šelpice

Rozsah práce

 • Projektová dokumentácia – štúdia
 • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA
 • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre územné konanie
 • Projektová dokumentácia – dokumentácia pre stavebné povolenie/tendrová dokumentácia
   
 • Inžinierska činnosť – zabezpečenie územného rozhodnutia
 • Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia                         
 • Inžinierska činnosť – kolaudácia
   
 • Technický dozor investora 

Rok

2016 - 2020